• Park Lane
  • Park Lane
  • Park Lane
  • Park Lane
  • Park Lane
  • Park Lane

Park LaneUkkel

Gebouwen A & B
9.404 m²
Residentieel
8.600 m²
Appartementen
72 eenh.
Crèche
230 m²
Kantooroppervlakte
280 m²
Bedrijvenruimte
294 m²
Rusthuis (ontworpen door Lahon & Partners)
140 bedden
Ondergronds niveau
4.121 m²
Parking
116+6 Pl.

Het project, gelegen op de vlakte van Bourdon te Ukkel en begrensd door de Alsembergsesteenweg, de Guldenkasteelstraat en de Sint-Jobsesteenweg, omvat een gemengde ontwikkeling waarin de functies huisvesting, collectieve uitrusting en productieve activiteiten zijn samengebracht op een totale bruto bovengrondse oppervlakte van 9.404 m².

Bij de inplanting van de gebouwen werden parallelle en starre uitlijning vermeden, om een opeenvolging van aantrekkelijke ruimtes te creëren en om via openingen zichten toe te laten op het park en op het interieur van het naburige blok. De doorgang door gebouw B, die de binnenruimte verbindt met het park en de Sint-Jobsesteenweg, verhoogt de permeabiliteit van het project ten opzichte van zijn omgeving.

De ruimte tussen de gebouwen wordt enerzijds aangelegd bovenop de ondergrondse parkeergarage, en anderzijds in volle grond om het aanplanten van hoogstammige bomen mogelijk te maken.

In het kader van een stedenbouwkundige aanpak om een duurzame stad te bouwen, integreert het Park Lane project technische uitrusting die het best beantwoordt aan de vraag om energiebesparing. De gebouwen zijn, vanaf de eerste schetsen, ontworpen met het oog op de integratie van voorzieningen die het energieverbruik aanzienlijk zullen verminderen.

Vanuit architectonisch oogpunt werd de bepleistering op isolatie gekozen vanwege haar thermische kwaliteiten, om een groot aantal koudebruggen te vermijden.

Wat de uitrusting betreft, werd in beide gebouwen het ventilatiesysteem D met dubbele luchtstroom en warmteterugwinning gebruikt.

Wat het regenwaterbeheer betreft, wordt al het water van de daken naar twee regenwaterbekkens afgevoerd met een inhoud van 210 m³ en 84 m³, die in de Geleytsbeek worden geloosd. Op deze daken werd 1.700 m² extensieve groendakbedekking aangebracht, die de buffering van het water verhoogt.

Werken voltooid in mei 2014.