• Mirande
  • Mirande
  • Mirande
  • Mirande
  • Mirande
  • Mirande

MirandeTubeke

Oppervlakte bovengronds
7.020 m²
Oppervlakte ondergronds
2.940 m²
Residentieel
6.772 m²
Appartementen
67 eenh.
Commercieel
448 m²
Parking
65 int. + 37 ext.

Het project voorziet in de bouw van twee afzonderlijke gebouwen, elk gelegen op een van de twee delen van het terrein dat door een aanzienlijke talud wordt gescheiden.

Gebouw A staat loodrecht op de Avenue de Mirande, waardoor de meeste appartementen een terras op het westen hebben met uitzicht op de vallei. Een ruimte voor buurtwinkels is geïntegreerd in de sokkel en grotendeels ingegraven in het terrein.

Gebouw B bestaat uit twee vleugels: de eerste vleugel loopt evenwijdig met gebouw A, de tweede vleugel ontvouwt zich langs het gemeenschappelijke binnenpark. Een voetgangersdoorgang doorkruist het gebouw op zijn scharnierpunt, om toegang te geven tot het binnenpark. 

Oplevering 2019.