• Zetes
  • Zetes
  • Zetes
  • Zetes
  • Zetes
  • Zetes
  • Zetes
  • Zetes

Zetes 2018

Ruisbroek

De gebouwen van dit bedrijf in de rand van Brussel bestaan uit 3 hoofdvolumes.

Het eerste is een productiehal, die vanwege de baksteenarchitectuur en het industriële karakter van het einde van de 19e eeuw is opgenomen in de lijst van het architectonisch erfgoed. Dit bouwwerk is ongewijzigd gebleven.

Het tweede volume is vergelijkbaar in stijl en functie, maar later in de tijd gebouwd.

Tegen dit tweede volume werd een derde volume ontworpen - een volledig nieuw gebouw, waarin productieruimten, administratieve kantoren en recreatieruimten zijn ondergebracht.

Het terrein is heringericht met als doel een beter evenwicht te creëren tussen de industriële activiteit en de natuur, met een vermindering van de verharde oppervlakken, beter waterbeheer en verbetering van de toegankelijkheid. Er wordt meer ruimte vrijgegeven voor groen en waterdoorlatende oppervlakken, zoals grind en waterdoorlatende klinkers.

Het oude en het hedendaagse ontmoeten elkaar om elkaar aan te vullen en een samenhangend architecturaal geheel te vormen.

Label
Oppervlakte
1.200 m²